Vision, Mission och Våra Värderingar

Vision:

  • Vi ska skapa hälsosamma och trygga källarmiljöer för alla.

Mission:

  • Vi har det mest väldokumenterade systemet för att förhindra fuktinträngning i källarkonstruktioner.
  • Vi är det ledande företaget inom utveckling av de system och lösningar vi erbjuder.
  • Vi dokumenterar alla de åtgärder som vi föreslår och genomför.

Housegard DryProtect’s organisation och verksamhet genomsyras av våra tre grundläggande värderingar - våra tre ledstjärnor:

  • Tryggt
  • Hälsosamt
  • Långsiktigt

Vi ska erbjuda våra kunder lösningar som bidrar till ett tryggt boende, en upplevelse av att känna sig trygg och vara omhändertagen och skyddad.
Vår personal ska vara trygga i att de är välutbildade och kunniga om det tjänster och produkter vi erbjuder.
Vi ska presentera, installera och serva lösningar som skapar ett hälsosamt inomhus klimat. När vi arbetar hos våra kunder ska vi följa lagar, förordningar och arbetsmiljöföreskrifter på ett hälsosamt sätt, så att vi också är rädda om vår egen hälsa.
Vårt kunderbjudande ska alltid vara långsiktigt; vi erbjuder varaktiga, och framtidssäkrade lösningar.