Slipp fuktig och ohälsosam källarmiljö utan att gräva

Orsak och åtgärd vid mögel i källare

Det är inte ovanligt att man upplever ett samband mellan olika typer av symtom och den inomhusmiljö man har i sitt hem, arbetsplats, dagis eller skola. Exempel på symptom kan vara huvudvärk, trötthet, irritation i luftvägar och hudbesvär. Dessa symtom kan också uppstå beroende på många andra orsaker.

I en miljöhälsoenkät gjord av Socialstyrelsens år 2009 uppgav ca 14 % av de tillfrågade att man hade besvär av inomhusmiljön i bostaden, på skolan eller på arbetets platsen.

Personer som lider av allergi uppger ofta att besvären uppstår p.g.a. dålig inomhusmiljön.
Barn och unga är mer känsliga än vad vuxna är.

Hur olika individer upplever symtomen varier.
Det kan röra sig om allt ifrån en lätt ögonirritation till påbörjan av eller försämrad allergi eller astma.

Fukt och mögel inomhus är en välkänd orsak till inomhusmiljörelaterade hälsoproblem.
Det kan gå så långt att den drabbade personen behöver uppsöka sjulvård.

Det är svårt att urskilja om det är fukt eller om det är mögel som orsakar de största besvären.
Fukt är orsaken till uppkomsten av mikroorganismer i ett hus eller källare. Högre fuktnivåer än normalt inomhusklimat gör att mögel och bakterier bildas.

Nedan är exempel på orsaker till fuktig och ohälsosam inomhusmiljö:

  • Dålig eller obefintlig ventilation. I energibesparande syfte har man i många byggnader satt igen/stängt av ventilationen. Det anses att
    många av de uppkomna hälsoproblem, som ex.vis allergier är kopplat till bristfällig ventilation.
  •  Fukt i golv, väggar och tak. Den inträngande fukten kan förorsaka uppkomst av bakterier och mögel, som i sin tur då orsakar hälsoproblem.
  • Ansamling av dammpartiklar och mögellukt.
  • Sotpartiklar från eld källor inomhus, som öppen spis, levande ljus mm.
  • Ämnen som av spaltas från byggnadsmaterial (ex.vis formaldehyd) eller målarfärg (ex.vis lösningsmedel).
  • Dåligt inomhus klimat i form av kraftiga temperaturväxlingar (t ex hög/låg temperatur eller drag) eller kallras vid ventilation. Kallras kan uppstå vid ventilation genom väggventiler, men kan elimineras genom installation av ventilationsdon med inbyggd värmeväxling, se DryProtect’s ventilationslösningar.

Vill du veta mer? Kolla i vanliga frågor, ring oss på 020-50 51 90 eller fyll i kontaktformuläret

Telefonsupporten är öppen vardagar 08.00 - 17.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande så hör vi av oss inom 24 timmar.
Det går även bra att maila på info@dryprotect.se