Elektroosmotisk dränering

Vad är elektroosmotisk dränering?

Elektroosmotisk dränering är en metod som utvecklades i vårt grannland Norge i början av 1980-talet och togs vidare till USA, där US ARMY R&D har undersökt och dokumenterat elektroosmotisk dränerings verkan.

Housegard DryProtect’s elektroosmos system driver ut fukten ur tegel, betong, lättbetong och de flesta murverk och är en vidareutveckling av
den ursprungliga norska elektroosmos dräneringsmetoden.

Enkelt beskrivet, så installeras pluselektroder (anoder) inifrån i källarväggar och golv.
Minuselektroder (katoder) installeras på utsidan. Plus och minus elektroder kopplas sedan in i en styrbox, som sänder ut
likströmspulser.
Strömpulserna får sedan vattnet, med hjälp av i vattnet lösliga joner, som finns i källarväggarna, att flytta sig från pluspolen, väggarna, ut mot
minuspolen utanför källarväggarna, jorden.
Vattnet tvingas helt enkelt ut från väggen till kringliggande jordmassor. DryProtect elektroosmos system är dessutom den enda metod som
skyddar mot uppstigande markfukt, d.v.s. när fukten tränger in underifrån.

Man kan debattera om metoden är att anses som dränering eller om den ska kallas fukt-utdrivande. Oavsett vilket; så uppnås torra källarväggar
med hjälp av elektroosmos.

Traditionell dränering görs genom att man gräver upp runt fastigheten. Dräneringsrör läggs sedan runt om fastigheten och kopplas till dagvattenledningen. Olika typer av plast/gummi folier och isolering läggs sedan mot källarväggarna, varefter man lägger tillbaka de uppgrävda
jordmassorna.
Traditionell dränering innebär omfattande grävning, vilket är lika med en delvis förstörd trädgård, och kostar ofta 2-3 gånger mer än installation av DryProtect Elektroosmos systemet.
Dessutom avhjälper inte traditionell dränering uppstigande markfukt, dvs när fukten tränger in underifrån.

Att elektroosmos är en effektiv metod för att torka ut mur konstruktioner finns dokumenterat i många forskningsrapporter och kanske viktigast;
genom alla våra nöjda kunder.

Väljer du att installera DryProtect systemet för att få en torrkällare är du garanterad resultat, annars får du tillbaka dina pengar.

Vill du veta mer? Kolla i vanliga frågor, ring oss på 020-50 51 90 eller fyll i kontaktformuläret

Telefonsupporten är öppen vardagar 08.00 - 17.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande så hör vi av oss inom 24 timmar.
Det går även bra att maila på info@dryprotect.se