Dränering med elektroosmos:
Referenser och forskningsresultat

Concrete Repair Bulletin

November/december 2009

"Det elektriska fält som skapades av elektroosmospulssystemet i ett jordtäckt magasin hindrade vatten från att tränga in i magasinet genom betongen. "

Ladda hem artikeln här:
Engelska (orginal)>>
Svenska (översättning) >>

Electro-Chemical Dewatering System

Structural Engineer

"Efter installationen av elektroosmospulssystemet, är nu valven helt torra och vattentätt nog att användas som datorrum"

Ladda hem artikeln här:
Engelska (orginal)>>
Svenska (översättning) >>

33rd Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES25 - 27 August 2008

"Forskning under de senaste 20 åren har resulterat i utvecklingen av elektroosmospulssystemet, som tillämpar tekniken
elektroosmos för att stoppa kapillärinträngning av grundvattnet och få den att röra sig i motsatt riktning"

Ladda hem artikeln här:
Engelska (orginal)>>
Svenska (översättning) >>

Norges Byggforsknings Institutt, NBI

14 Juni 2006

"NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen.

Det anbefales å fortsatt holde anlegget operativt, da en nedkopling/svikt i anlegget vil medføre at fukten i betongen igjen vil stige.
Målingene i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, viser at et korrekt montert Elektroosmoseanlegg i en egnet konstruksjon/materiale vil kunne bidra til markant å senke materialets fuktighet."

Ladda hem artikeln här:
Norsk (orginal)>>