"Av en slump upptäckte vi ECBS systemet

”Vi är en bostadsrättsförening i Østerbro i Köpenhamn med en vacker och väl underhållen fyravåningsfastighet från 1904. Likt många äldre fastigheter hade vi problem med fukt i källarväggarna, särskilt i väggarna mot gården. Alternativet för att stoppa fukten var att gräva upp runt fastigheten och sätta isoleringsplattor, men det skulle bara stoppa fukten som trängde in från sidan och in i väggen.

Av en slump upptäckte vi ECBS-systemet.

Efter en grundlig översyn av metoden fick vi – efter en viss skepsis från extern informationssökning - en offert på en lösning, där vi blev övertygade om att ECBS-systemet var det rätta, tack vare den sakliga informationen och de bra garantivillkoren (pengarna tillbaka om systemet inte fungerade).

Trots en regnig sommar, visade de gemensamma och systematiska mätningarna av fukthalten att fukten i väggarna kontinuerligt minskade. På tre månader minskade fukthalten med 80%.

Vi har nu fina torra källarväggar mot gården, som kan putsas eller på annat sätt behandlas, till glädje för oss alla.

Vi upplever ECBS-systemet som stabilt och pålitlig och vi har fått bra service.”

Vänliga hälsningar,
Bostadsrättföreningen Sankt Jacobsgata 3, Østerbro Köpenhamn
Styrelsemedlem: Glen Volkers

"Bra produkt och fantastisk service!

ECBS-systemet lever upp till förväntningarna och på kort tid märktes lägre fukt och det bekräftades också med mätningar.”

/ Villaägare – Henrik Bartels, Valby, Danmark

"Bra pris och snabb installation

Vi fick offert på att köpa elektroosmossystemet ECBS till vår källare. Efter ett par veckor accepterade vi erbjudandet och ECBS-systemet installerades. Nu har vi haft systemet under en längre tid och fukten är borta vilket också kunnat konstateras genom mätningar. Vi är mycket nöjda!

/ Villaägare - Rasmus Christoffersen, Køge, Danmark